Sertifika Programı

Uluslararası geçerliliği akreditasyon zinciri ile sağlanmış olan sertifikasyon programlarımız farklı birçok yönetim sistemi için hazırlanmıştır. Bu programlar Bilgi güvenliği, Enerji yönetimi, İş sağlığı ve güvenliği, kalite, gıda güvenliği ve çevre yönetimi gibi birçok faklı alanda yer almaktadır.

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olan PERAK denetim sektörünün ihtiyacı olan yetişmiş işgücünü kurumlara kazandırmak için farkı disiplinlerden oluşan denetçilerin deneyimlerini bir araya getirerek farklı personel sertifikalandırma programları oluşturulmuştur. İlgili tüm taraflarla birlikte çalışarak elde edilmek istenen sonuçlara odaklanan PERAK, başvuru aşamasından itibaren her türlü bilgi seviyesindeki tüm denetçi adayları ile birlikte çalışmaktadır.

Müşterilerimizden alınan düzenli geribeslemeler, akreditasyon şartlarının etkili şekilde uygulanması ve proseslerimizde gerçekleştirdiğimiz sürekli iyileştirmelerle denetçilerimizin ve adaylarımızın kariyerlerini güçlü şekilde oluşturmalarını sağlamada gerekli bilgi, beceri ve yeteneğin oluşması için tüm süreçleri işletiyoruz.

Akredite bir personel sertifikasyonunun kazanılması, profesyonel yetkinliğinizin gösterilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sizi diğer kişilerden ayırmak için çok etkili bir kanıt olan personel sertifikası, uluslararası platformda tercih edilmenize büyük katkı sunacaktır. Akredite sertifikanızı edindikten sonra kariyerinizde önemli adımları atarken PERAK’ın geliştirdiği Sürekli Profesyonel Gelişim (SPG) faaliyetleri ile kendiniz geliştirmeye ve güncel tutmaya devam edebilirsiniz.