İçeriğe geç


Eğitim Detayları

Amaç

ISO 22301 Baş Denetçi Eğitimi; ISO 22301 ve ISO 19011 şartlarına uygun olarak etkin iş sürekliliği yönetim sistemi (İSYS) denetimlerinin yapılabilmesi ve yönetilebilmesi için gerekli becerilerin kazanılmasını sağlar.

Eğitim içeriğindeki workshoplarla katılımcının denetim prosesini yalnızca sözel olarak değil uygulayarak öğrenmesine olanak tanır.

İçerik
 • İş SürekliliğiTerminolojisi
 • Yürürlükteki yasalarla uyumu
 • ISO 22301 standardının şartlarını bir denetim bağlamında yorumlamak
 • Denetim kavramı, tipleri ve kaynak gerekliliği
 • Denetçi ve Baş Denetçi sorumlulukları ve görevleri
 • ISO 19011’e (gerektiğinde ISO 17021’e göre) uygun olarak bir tetkiki planlama, yürütme, raporlama ve takip için tetkikçinin rolünün açıklanması 
 • Soru sorma, görüşme yapma, denetim bulguları, raporlama
 • Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme
 • Uygunsuzluk tespiti, sınıflandırma
 • Takip faaliyetleri
Kimler Katılmalı
 • İş Sürekliliği Yöneticileri, Risk Yöneticiler, BT Müdürleri, IT Yöneticileri veya Danışmanlar
 • Bir kuruluşa ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardını getirme konusuna dahil olacak uzmanlar
 • İş Sürekliliği Yönetimi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemine henüz başlayan sistem yöneticileri
 • İş Sürekliliği Yönetimi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemine henüz başlayan İç ve Dış Denetçiler
Sertifikasyon

Katılımcılar başarısını ve yetkinliğini göstermek için eğitim sonunda yapılacak iki saatlik bir sınava katılabileceklerdir.

Sınav ve sürekli değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan katılımcılara, PERAC tarafından denetçi / baş denetçi için öngörülen niteliklere sahip olduklarını kanıtlayan CPD onaylı bir “Başarı Sertifikası” verilecektir.