İçeriğe geç


Eğitim Detayları

Amaç

Katılımcılara kuruluşlarında ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan bilgiyi vermek, sistem için denetçi/baş denetçi yetiştirmek.

Eğitim içeriğindeki workshoplarla katılımcının denetim prosesini yalnızca sözel olarak değil uygulayarak öğrenmesine olanak tanır.

İçerik
 • İSG terminolojisi
 • Tehlike kavramı ve riskler – kazalar
 • İSG yönetim standartları ve tarihsel gelişimi
 • ISO 45001 standardı maddelerinin detaylı analizi
 • ISO 45001’e uygunluk sağlamanın yolları
 • İSG mevzuatı ve yasal uygunluk
 • Denetim kavramı, tipleri ve kaynak gerekliliği
 • Denetçi ve Baş Denetçi sorumlulukları ve görevleri
 • ISO 19011’e (gerektiğinde ISO 17021’e göre) uygun olarak bir tetkiki planlama, yürütme, raporlama ve takip için tetkikçinin rolünün açıklanması 
 • Soru sorma, görüşme yapma, denetim bulguları, raporlama
 • Denetim psikolojisi ve zorlukları yönetme
 • Uygunsuzluk tespiti, sınıflandırma
 • Takip faaliyetleri
Kimler Katılmalı
 • Herhangi bir işletmenin ISO 45001 standardına uygunluğunun denetlenmesine liderlik yapmayı isteyen kişiler,
 • Danışmanlar,
 • Denetçiler,
 • taraf belgelendirme firmalarında denetçi olmak isteyenler.
Sertifikasyon

Katılımcılar başarısını ve yetkinliğini göstermek için eğitim sonunda yapılacak iki saatlik bir sınava katılabileceklerdir.

Sınav ve sürekli değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan katılımcılara, PERAC tarafından denetçi / baş denetçi için öngörülen niteliklere sahip olduklarını kanıtlayan CPD onaylı bir “Başarı Sertifikası” verilecektir.